6ος Σύζαθλος: ο αγώνας της “Συζωής”

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ (τα αποτελέσματα ενημερώνονται λίγα λεπτά μετά τους τερματισμούς):

6ος Σύζαθλος: ο αγώνας της “Συζωής” :