4ος Λαϊκός Δρόμος – Φράγμα Λίμνης Πλαστήρα 2023

10ΚΜ
5,5ΚΜ

Φράγμα Λίμνης Πλαστήρα 2023 - 10000M