9ος Πανελλήνιος Αγώνας Δρόμου ΔΕΗ ΜΝΗΜΕΣ ΛΙΓΝΙΤΗ

Στις 9 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε ο “9ος Πανελλήνιος Αγώνας Δρόμου ΔΕΗ Μνήμες Λιγνίτη”.
Δείτε τα αποτελέσματα εδώ: