3ος ΛΑΪΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ-ΜΟΥΧΑΣ- Φράγμα λίμνης Πλαστήρα

5,5KM
10KM

3ος ΛΑΪΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ-ΜΟΥΧΑΣ 5,5KM